جذب متخصصین و نخبگان

اطلاعات بیشتر

افراد حقیقی :
1- داشتن تخصص و مدارک مرتبط با نیاز های مرکز در حوزه فضای مجازی
2- ر شته های مورد نیاز ( حقوق ، روانشناسی ، الهیات و معارف اسلامی ، فقه ومبانی حقوق اسلامی ، فناوری اطلاعات ، علوم کامپیوتر و الکترونیک ) در کلیه گرایش ها
3- دعوت به مصاحبه حضوری


مدارک مورد نیاز :

 • تکمیل فرم همکاری توسط فرد متقاضی
 • دو قطعه عکس 4*3 با پشت زمینه سفید
 • تصویر صفحه اول شناسنامه
 • تصویر مدرک تحصیلی
 • ارائه رزومه و سوابق اجرایی

افراد حقوقی :
مرتبط بودن نوع فعالیت سازمان ، موسسه و شرکت با نیاز های مرکز


مدارک مورد نیاز :

 • تکمیل فرم همکاری توسط مدیر و یا نماینده تام الاختیار سازمان ، شرکت و موسسه
 • تصویر کارت ملی
 • تصویر صفحه اول شناسنامه
 • تصویر آگهی تاسیس و تغییرات شرکت / موسسه
 • ارائه رزومه و سوابق اجرایی شرکت / موسسه
 • نامه معرفی نماینده تام الاختیار در صورتی که تکمیل کننده مدیر عامل نباشد.
 • عقد قرارداد همکاری در حوزه های حقوقی ، روانشناسی ، فقهی و امنیتی مرتبط با فضای تولید و تبادل اطلاعت در صورت لزوم

برای تکمیل فرم همکاری اینجا کلیک فرماییذ