اخذ نمایندگی و شعب

اطلاعات بیشتر

متقاضی گرامی:
مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات با توکل به خداوند منان و در راستای تحقق اهداف پژوهشی ،آموزشی، مشاوره و ارتقا سطح علمی مردم عزیز کشورمان در حوزه های مختلف فضای مجازی و نيزهدف توسعه جغرافيای فعاليتهای خود، براساس ضوابط و شرايط و به ترتيب اولويت اقدام به پذيرش و واگذاری شعبه ویا نمایندگی کلینیک تخصصی فعال در مراكز استان و شهرستان به متقاضيان دارای شرايط مي‌نمايد.
امکان اعطای شعبه و نمایندگی کلینیک تخصصی فقط با رعایت ضوابط کمی و کیفی به افراد حقیقی و حقوقی با ارائه تسهیلات امکان پذیر می باشد.

امتیازات اخذ شعب / نمایندگی کلینیک های تخصصی
• بهرمندی از نام مرکز آسیب شناسی وسلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات
• تخصیص تجهیزات مورد نیاز در حوزه نرم افزاری
• بهره مندی از مواد حیطه قرارداد
• آموزش پرسنل ، مشاورین و اساتید در صورت لزوم
• تخصیص دادن یک صفحه در سایت اصلی
• اعطاء پروانه فعالیت از بالاترین مقام دولتی در هر استان/شهرستان برای شعب
• در اختیار قرار دادن نیروهای متخصص در زمینه های مورد نیاز شعب/کلینیک های تخصصی
• ارجاعات مربوط به حوزه تخصصی از دفتر مرکزی به کلینیک های تخصصی
• امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید مکان و تجهیزات برای شعب
• ارائه خدمات امدادی به دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی عمومی در حوزه مربوطه ( مطابق با بند الف ماده 4 آیین نامه اجرایی فعالیت سازمان مصوبه هیئت وزیران ) توسط شعب مرکز / کلینیک های تخصصی
• امکان کمک به اجرای برنامه ها و پروژه های دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم با آنها ( مطابق با بند پ ماده 4 آیین نامه اجرایی فعالیت سازمان مصوبه هیئت وزیران ) توسط شعب مرکز
• اظهارنظر در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و غیر دولتی عمومی در سطوح شهرستان/ استان برحسب مورد ( مطابق با بند ب تبصره 2 ماده 4 آیین نامه اجرایی فعالیت سازمان مصوبه هیئت وزیران ) توسط شعب مرکز
• انتشار نشریه مطابق با موضوع فعالیت مرکز پس از اخذ مجوز از مرکز توسط شعب/کلینیک های تخصصی
• امکان فعالیت مطابق با ماده 2 اساسنامه مرکز توسط شعب مرکز
• امکان برگزاری کارگاههای آموزشی عملی، همایش و سمینار و کنفرانس علمی مطابق با موضوع اصلی مرکز توسط شعب مرکز
• شرکت در نمایشگاههای ملی و بین المللی توسط شعب مرکز/ کلینیک های تخصصی
• لازم به ذکر است کلیه موارد فوق پس از هماهنگی با دفتر مرکزی و طرح در کمیسیون های مربوطه عملی خواهد بود.

شرایط عمومی متقاضیان:
1ـ داشتن فضای مناسب و استاندارد
• واقع شدن در نقطه‌ای از شهر که در عین دسترسی آسان دارای ظرفیت پاسخگویی و جذب علاقمندان و متخصصین باشد.
• ساختمان مذکور مستقل، بر خیابان اصلی و در صورت استیجاری بودن، قرارداد حداقل2ساله ساختمان به نام متقاضی و به صورت اجاره‌نامه رسمی ‌باشد.
• ساختمان می‌بایست از لحاظ فضای اداری دارای حداقل سه اتاق 20 متری با گنجایش مناسب و در شآن مجموعه باشد.
• کلیه اتاق های مشاوره می‌بایست از میز و صندلی مشاور و مراجعین ، تخته وایت برد و ... برخوردار باشند.
تبصره 1: تأیید استاندارد بودن تجهیزات بر عهده دفتر مرکزی می باشد.
2- استفاده از نرم‌افزار ثبت‌نام و قبوض ارائه شده توسط شعب / نمایندگی کلینیک تخصصی برای کلیه ثبت‌نام‌ها که توسط دفتر مرکزی در اختیار قرار می گیرد.
3- حق امتیاز اخذ شعب/نمایندگی کلینیک تخصصی توسط دفتر مرکزی بر اساس شهر درخواستی وپس از سیر مراحل لازم به صورت عقد قرارداد تنظیم خواهد شد.
با توجه به تنظیم قرارداد به‌صورت یکساله، در صورت تمدید قرارداد مراحل ارزیابی مجددا صورت خواهد گرفت.
4ـ تعهد ارسال گزارش از عملکرد توسط شعب/کلینیک های تخصصی به صورت ماهیانه و سالیانه مطابق با فرم های ارسالی از دفتر مرکزی.
5- کلیه سرمایه‌گذاری‌های راه‌اندازی (ساختمان، تجهیزات، تابلو ، تبلیغات و ...) همگی بر عهده متقاضی می‌باشد.
6ـ استفاده از طرح، رنگ و آرم مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات در تابلوی ورودی بدون هرگونه پیشوند، پسوند و یا نام مستعار مطابق با نمونه مصوب دفتر مرکزی.
7- تشکیل پرونده و ارائه رزومه برای کلیه پرسنل شعب و نمایندگی کلینیک تخصصی وتأئید صلاحیت های لازم و بررسی توانایی قبل از بکارگیری توسط دفتر مرکزی صورت خواهد گرفت.
8-شعب / نمایندگی کلینیک تخصصی حق چاپ و تهیه مهر و یا سربرگ و لوگوی مرکز را با هماهنگی دفتر مرکزی و رعایت ضوابط وقوانین مشخص می تواند داشته باشد.
تبصره1: طراحی کلیه فرم ها و سربرگ ها توسط دفتر مرکزی پیرو درخواست در اختیار شعب / کلینیک تخصصی قرار خواهد گرفت .
9- کلیه قرادادهای سازمانی باید از طریق مرکز منعقد گردد و شعب / کلینیک تخصصی حق انعقاد قرارداد سازمانی با هیچ سازمان و ارگانی را ندارد.
10- تمامی کارت عضویت/ شناسایی توسط دفتر مرکزی صادر خواهد شد و شعب و نمایندگی کلینیک حق صدورهیچ گونه سندی / کارتی را نخواهد داشت.
تبصره1:شعب منتخب در سطح استان پس از بررسی شرایط و داشتن صلاحیت لازم می توانند به صورت غیرمتمرکز اقدام به صدور کارت عضویت نمایند.
11- شعب / نمایندگی کلینیک تخصصی حق داشتن سایت اینترنتی به صورت مجزا از دفتر مرکزی را ندارد و کلیه اطلاعات توسط مرکز در سایت اصلی قرار داده خواهد شد.
12- کلیه اطلاع رسانی جمعی (خدمات قابل ارائه) شعب / نمایندگی کلینیک تخصصی باید قبل از چاپ و یا تهیه به رویت دفتر مرکزی برسد.
13- ارائه ضمانت نامه نقدی جهت تضمین در عملکرد صحیح
14- امکان نظارت وبازرسی اقماری توسط بازرسین دفتر مرکزی
15-عدم واگذاری حق امتیاز نمایندگی به غیر و عدم فعالیت دیگر در محل کلینیک / شعب
16-افتتاح حساب جاری مشترک به نام شعب / کلینیک تخصصی پس از سیر مراحل اداری و ثبت

شرایط اختصاصی اخذ نمایندگی کلینیک های تخصصی :
• احراز شرایط عمومی
• نداشتن سوء سابقه کیفری و امنیتی متقاضی
• داشتن تخصص کافی متقاضی در حوزه تخصصی کلینیک مطابق با مدارک تحصیلی
• تایید صلاحیت تخصصی متقاضی توسط مدیریت مربوطه در دفتر مرکزی
• احراز توانایی و تمکّن مالی متناسب با هزینه‌های راه‌اندازی و تجهیز کلینیک

شرایط اختصاصی اخذ امتیاز شعب در شهرستان ها و استان ها:
• احراز شرایط عمومی
• جمع حداقل ده نفره از متخصصین در حوزه های موردنیاز مرکز برای تأسیس شعبه
• داشتن تخصص کافی و تأیید صلاحیت تخصصی توسط دفتر مرکزی
• نداشتن سوء سابقه کیفری و امنیتی متقاضیان
• احراز توانایی و تمکّن مالی متناسب با هزینه‌های راه‌اندازی و تجهیز کلینیک

مدارک مورد نیاز متقاضی :
• تصویر برابر اصل دو طرف کارت ملی
• تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه
• 2 قطعه عکس 3*4
• تصویر برابر اصل اجاره نامه / کپی سند مکان به نام متقاضی با تاریخ معتبر
• تکمیل فرم های لازم پس از اخذ شرایط عمومی

مراحل اداری اخذ امتیاز شعب و کلینیک های تخصصی:
• مطالعه کامل قوانین و مقررات
• تکمیل فرم الکترونیکی درخواست مقدماتی درون سایت مرکزی
• احراز شرایط عمومی
• ارائه موافقت مقدماتی
• تکمیل و ارائه فرم در خواست و ارسال مدارک هویتی ، مستندات و عکس از محل
• شرکت در مصاحبه حضوری
• معرفی محل شعبه / نمایندگی کلینیک تخصصی و بازدید اولیه توسط دفتر مرکزی
• ارائه موافقت اولیه
• تکمیل و تجهیز مکان شعبه / کلینیک
• احراز شرایط اختصاصی
• بازدید نهایی
• عقد قرارداد

لذا متقاضيان محترم حقيقی و حقوقی علاقه مند و داری شرایط لازم به اخذ شعب ونمايندگی کلینیک تخصصی، مي‌توانند با تكميل فرم درخواست الکترونیکی درخواست اولیه خود را ثبت نمایند.

"فرم درخواست نمایندگی مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید وتبادل اطلاعات "