آخرین اخبار مرکز

12-10

کارگاه " شیوه های شناخت خیانت های اينترنتي " توسط جناب سرهنگ شهرياري در دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار گردید.