آخرین اخبار مرکز

15-4

دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای فرصت ها و چالش ها در تاریخ 27 الی ۲۹ بهمن ماه 1395 در دانشگاه اصفهان برگزار شد.