آخرین اخبار مرکز

کاربران اینترنی 47.2 درصد مرد و 39.9 درصد زن هستند

رییس مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات اصفهان گفت: استان اصفهان بعد از استان مازندان در جایگاه دوم به لحاظ ضریب نفوذ اینترنت ...

 

برای ادامه خبر کلیک کنید