آخرین اخبار مرکز

photo ۲۰۱۸-۰۷-۲۳ ۲۱-۲۴-۲۵

جلسه ای با حضور رئیس مرکز در جمع اعضای شورای آموزش و پرورش اصفهان فرماندار و روئسای نواحی 6گانه و مسولین محترم استان مورخ 97/4/26 و ارائه طرح همیاران فضای مجازی و طرح کارت الکترونیکی نماز برگذار گردید.