آخرین اخبار مرکز

2

تجلیل از ریاست مرکز توسط آیت الله مهدوی فرماندهی انتظامی استان و رئیس مجمع نمایندگان استان مورخ سه شنبه 97/6/24 و برگزیده شدن اثار محتوای مرکز در سومین جشنواره ی چادر های آسمانی برگزار گردید.