آخرین اخبار مرکز

 نخستین دوره های سلامت فرزندان در فضای مجازی 1394 برگزار شد

مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات به عنوان اولین مرکز تخصصی در زمینه ی سلامت فضای مجازی به برگزاری نخستین دوره های آموزشی سلامت فرزندان در فضای مجازی پرداخت.

این دوره ها 26 لغایت 28 خردادماه در قالب 3 کارگاه 2 ساعته در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان برگزار شد و به بررسی سه موضوع مهم در حیطه ی سلامت فرزندان در فضای مجازی پرداخته شد.

عناوین کارگاه های برگزار شده عبارتند از:

شیوه های شناخت روابط از خط قرمز گذشته فرزندان در فضای مجازی

شیوه های صحیح دوست یابی فرزندان در فضای مجازی

بررسی اثرات روانی- اجتماعی بازی های رایانه ای

هریک از موضوعات به تفصیل و با سخنرانی اساتید برجسته ای ارائه گردید و سعی شده به بررسی آسیب های موجود و بررسی نقاط مثبت و منفی فضای مجازی و شیوه های آگاه سازی والدین نسبت به خطرات موجود در این فضا بپردازد.ضمن اینکه به توضیح و بررسی کلیه روش های پیشگیری و راهکارهای موجود نیز پرداخته شد.

این مرکز به برگزاری 70 دوره آموزشی با هدف آگاه سازی افراد در چهار حوزه روانشناسی،حقوقی،امنیتی و اعتقادی در فضای مجازی می پردازد.