آخرین اخبار مرکز

لیست کارگاه های تکمیل ظرفیت

ردیف

عنوان کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

هزینه کارگاه با تخفیف 50 درصد

ورود به صفحه

1

جرایم رایانه ای ( نحوه رسیدگی ، پیگیری و مجازات ها )

95/06/03

جنا ب آقای  دکتر قرهی  ( بازپرس شعبه 16)

25000 تومان

ثبت نام

2

آشنایی با کسب و کار اینترنتی و حفظ امنیت در تجارت الکترونیکی

95/06/10

جناب آقای دکتر شهیر

25000 تومان

ثبت نام

3

حفظ حریم خصوصی در اینترنت

95/06/17

جناب آقای دکتر نادری

25000 تومان

ثبت نام

4

آشنایی با نشانه های اعتیاد به تجسمات جنسی مجازی

متعاقبا اعلام می گرددد

سرکار خانم دکتر عشقی

25000 تومان

-----

5

شیوه های کنترل والدین بر فعالیت های مجازی فرزندان

متعاقبا اعلام می گرددد

سرکار خانم دکتر عشقی

25000 تومان

-----
 

 

لیست کارگاه های تخصصی سواد رسانه ای

- هر فرد میتواند بدون محدودیت از لیست زیر در دوره های دلخواه و بنا به نوع نیاز  ثبت نام نماید .

ردیف

عنوان کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

هزینه کارگاه با تخفیف 50 درصد

ورود به صفحه

1

آشنایی با آینده فضای مجازی و فناوری های نوین

95/4/26

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

2

آشنایی با شیوه های غنی سازی اوقات فراغت بدون فضای مجازی

95/4/27

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

3

آشنایی با آسیب های فردی و اجتماعی نوجوانان در گفتگوهای مجازی

95/4/28

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

4

آشنایی با تاثیرات فضای مجازی بر هویت فرهنگی ارکان خانواده

95/4/29

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

5

آشنایی با تاثیرات محتوای مستهجن مجازی بر سلامت روان

95/4/30

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

6

هنجارها و ناهنجاری های فضای مجازی از دیدگاه فقهی

95/5/2

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

7

آشنایی با شبکه های اجتماعی نو پدید در فضای مجازی و آینده انها

95/5/3

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

8

شناخت تربیت رسانه ای تهدیدی جدی برای آموزش فرزندان

95/5/4

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

9

شیوه های کنترل زوجین بر فعالیت مجازی یکدیگر

95/5/5

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

10

آشنایی با نشانه های اعتیاد به تجسمات جنسی مجازی

95/5/6

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

11

آشنایی با حوزه های جرم خیز در جرایم مالی الکترونیکی

95/5/10

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

12

شیوه های خدمات بازاریابی الکترونیکی

95/5/11

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

13

شیوه های واکسینه نمودن فرزندان از آسیب های شبکه های اجتماعی

95/5/12

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

14

شناخت بازی های مجازی وزیان های واقعی

95/5/13

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

15

شبکه های اجتماعی مجازی فرصت یا تهدیدی برای شخصیت

95/5/16

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

16

آشنایی با اعتیاد های اینترنتی و تأثیر آن بر شخصیت

95/5/17

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

17

آشنایی با راه اندازی کسب و کار اینترنتی

95/5/18

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

18

فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و ابزار های دیجیتال

95/5/19

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

19

شیوه های کنترل والدین بر فعالیت های مجازی فرزندان

95/5/20

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

20

شیوه های کنترل دنیای جنسی فرزندان در عصر فناوری های نوین

95/5/23

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

21

شناخت شیوه های صحیح دوست یابی در فضای مجازی

95/5/24

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

22

آشنایی با واژه های رسانه، فضای مجازی ، اینترنت و شبکه های مجازی

95/5/25

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

23

آشنایی با فرصت های فضای مجازی در بهره گیری از علم

95/5/26

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

24

شیوه های شناخت مفاسد فرهنگی - اجتماعی در فضای مجازی

95/5/27

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

25

شیوه های شناخت خیانت های اینترنتی

95/5/30

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

26

آشنایی با جرایم رایانه ای و مجازات های قانونی آن

95/5/31

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

27

شیوه های استفاده از فرصت های گشت زنی اینترنتی

95/6/1

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

28

شناخت اهداف هرزه نگاران مجازی و تاثیر آن بر شخصیت

95/6/2

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

29

شیوه های شناخت فرهنگ رسانه های جمعی تعاملی یا تراکنشی

95/6/3

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

30

آشنایی با اثرات روانی اجتماعی بازی ها رایانه ای

95/6/6

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

31

آشنایی با مهندسی اجتماعی مجازی

95/6/7

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

32

جرم اینترنتی و نحوه رسیدگی و پیگیری آن

95/6/8

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

33

شیوه های بهره گیری از اینترنت در حفظ سرمایه های اجتماعی

95/6/9

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

34

فرآیند احیای هویت اجتماعی در فضای مجازی

95/6/10

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

35

چگونه خودمان را از اینترنت محو کنیم؟

95/6/13

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

36

شناخت قوانین مرتبط با فضای مجازی

95/6/14

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

37

شناخت حدود موجه حضور بانوان در محیط های مجازی

95/6/15

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

38

راهکارهای لازم جهت پیشگیری های فردی اجتماعی از اعتیادهای دیجیتالی

95/6/16

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

39

شیوه های حفظ حریم خصوصی در اینترنت

95/6/17

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

40

آشنایی با شیوه های تولید محتوای تاثیرگذار در فضای مجازی

95/6/20

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

41

بررسی شبکه های اجتماعی حقیقی و مجازی از منظر فقه

95/6/21

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

42

شناخت گفتگو های مشروع و نا مشروع در فضای مجازی

95/6/23

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

43

شیوه های حفظ امنیت در تجارت الکترونیک

95/6/24

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت

44

شیوه های شناخت گناه های اینترنتی

95/6/27

----

25000 تومان

تکمیل ظرفیت