آخرین اخبار مرکز

2

رئیس محترم مرکز امور کارشناسان قوه قضاییه (استان اصفهان) ازغرفه مرکز در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر 2018 بازدید و با رئیس مرکز پیرامون همکاری های دوجانبه صحبت و مذاکره نمودند.(آبان ماه 1396)