آخرین اخبار مرکز

6

دکترین و متخصصین ، وکلا و روان شناسان در محل غرفه (نمایشگاه بین المللی اوتوکام 2018) حضور بهم رسانده و با ریاست محترم مرکز به گفت وگو و تبادل نظر در موضوعات فضای مجازی پرداختند.