آخرین اخبار مرکز

2-4

مدیرکل محترم بازرسی و امور حقوقی استانداری اصفهان از غرفه مرکز در نمایشگاه بین المللی 2018 بازدید و با رئیس مرکز پیرامون همکاری دوجانبه صحبت و مذاکره نمودند.(ابان ماه96)