آخرین اخبار مرکز

2-9

معاون محترم فناوری اطلاعات آموزش و پرورش استان از غرفه مرکز در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر 2018 بازدید و با ریس مرکز صحبت و مذاکره نمودند