آخرین اخبار مرکز

5-5

نشست کاری رئیس مرکزباجناب آقای دکترجلالی معاون آموزشی هلال احمراستان وجناب آقای دکتر محقق مدیرهلال احمر شهرستان اصفهان مورخ29/5/96 درراستای همکاری های آموزشی ومشاوره ای برگذر شد