آخرین اخبار مرکز

5-6

نشست کاری رئیس مرکز با جناب آقای مداحیان مسئول محترم روابط عمومی شرکت صنایع صا ایران (اپتیک) مورخ 25/5/96 در راستای همکاری آموزشی و مشاوره ای وپیرامون همکاری های دو جانبه در مرکز برگذار شد.