آخرین اخبار مرکز

5-1

جلسه رئیس مرکز با نماینده محترم معاونت اجتماعی نیروی انتطامی استان اصفهان جناب سروان مهرابی در مرکز مورخ15/5/96 جهت جمع بندی برنامه های مشترک با توجه مفاد تفاهم نامه فی ما بین دو مجموعه برگذار شد.