آخرین اخبار مرکز

6-3

جلسه رئیس مرکز با ریاست محترم اداره بهزیستی اصفهان جناب آقای دکتر محمدی مورخ 21/4/96 پیرامون طرح های اجرایی روان شناسی فضای مجازی در شهر اصفهان صحبت و مذاکره نمودند.