آخرین اخبار مرکز

7-1

طی جلسه ای مورخ 95/11/17مدیر مرکز با مسئولین سازمان ها و ادارات شهرستان دولت آباد به میزبانی دانشگاه دولت آباد پیرامون مسائل اسیب های اجتماعی فضای مجازی صحبت و مذاکره نمودند.