آخرین اخبار مرکز

8-3

رئیس مرکز در تاریخ 95/11/16 در جمع مسولین کوهپایه در بخشداری گزارش جامع از وضع فضای مجازی و اسیب های جدی شناسایی شده مطرح کردند و طی مصوبات کارگروه کلیه مسولین زمینه های گاه سازی و آموزش برای خانواده ها را فراهم ساختند.