آخرین اخبار مرکز

7-7

به گزارش ایرنا، سرهنگ جهانگیر کریمی روز پنجشنبه در نخستین همایش روان شناسی فضای مجازی در اصفهان افزود: فرصت ها و تهدیدهایی در کنار فضای مجازی وجود دارد که بسیاری از ما فرصت های این پدیده را به درستی نمی شناسیم و نمی توانیم بدرستی با تهدیدهای فضای مجازی مقابله کنیم.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: برای مقابله با تهدیدهای فضای مجازی، چاره اندیشی مناسب و بموقع نشده است.

وی افزود: عدم شناخت و آگاهی نسبت به فضای مجازی، پس از چند سال ما را با معضل اجتماعی مواجه خواهد کرد.

سرهنگ کریمی با بیان اینکه جرائم و مشکل ها در حوزه فضای مجازی نسبت به جرائم فضای واقعی، تصاعدی گسترش می یابد، گفت: امروز فضای مجازی وارد زندگی همه ما شده و همانند هر پدیده دیگری جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار داده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان خاطرنشان کرد: در سال های گذشته با حجم زیادی از جرائم در فضای مجازی مواجه شده ایم که مقابله با آنها به تخصص و آمادگی نیاز دارد و به همین خاطر، پلیس فتا (فضای تبادل اطلاعات) راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه عناوین و سرعت رشد جرائم در فضای مجازی بسیار زیاد است، گفت: استفاده اغلب مردم از فضای مجازی و عدم آسیب شناسی و شناخت از عواقب آن از مهمترین علل رشد جرائم در فضای مجازی محسوب می شود.

به گفته سرهنگ کریمی، حجم سرقت های کشف شده در فضای مجازی 10 برابر کل سرقت های کشف شده در طول تاریخ فعالیت آگاهی در استان اصفهان است.