آخرین اخبار مرکز

8-2

رامین سنمار رئیس مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان در ابتدای این همایش اظهار کرد: این مرکز با محوریت فضای مجازی در 6 حوزه در استان اصفهان شروع به فعالیت کرده است.

وی با بیان این‌که حوزه‌های حقوقی، فرهنگی، امنیتی، فقهی، فناوری‌های نوین و روانشناسی در مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: امروز اختلالات روانی نشأت گرفته از فضای مجازی گسترش پیدا کرده تا آنجا که به شکل‌گیری بیماری‌های جدید منتهی شده است.

رئیس مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه همه روانشناسان مواردی مرتبط با فضای مجازی دارند و این در آینده بیشتر هم خواهد شد، این همایش برگزار می‌شود و پس از این، کارگاه‌های آموزشی نیز برنامه‌ریزی شده است.