آخرین اخبار مرکز

8-5

جلسه رئیس ومدیران مرکز باحجت الاسلام والمسلمین سالک نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی ونائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در روز دوشنبه تاریخ 95/11/4 وارائه گزارش عملکرد ۲ساله توسط رئیس مرکز برگذار شد.