آخرین اخبار مرکز

11-1

مدیرکل محترم دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ازغرفه مرکز در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری بازدید و با رئیس مرکز صحبت و مذاکره نمودند.