آخرین اخبار مرکز

11-2

نماینده سازمان های مردم نهاد در هیئت نظارت استانداری جناب اقای مهندس قهرایی از غرفه مرکز در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری بازدید و با رئیس مرکز صحبت و مذاکره نمودند.