آخرین اخبار مرکز

13-4

چهار و پنجمین کارگاه آشنایی بااعتیادهای اینترنتی و آشنایی باروش غنی سازی اوقات فراغت بدون فضای مجازی بامدرسی خانم دکتررضازاده دردهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار گردید.