آخرین اخبار مرکز

15-2

جلسه رئیس مرکز با جناب آقای مهندس قربانی نماینده محترم مردم در شورای اسلامی شهر اصفهان و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات در روز یکشنبه مورخ 95/7/11و ارائه گزارش عملکرد دو ساله مرکز برگزار گردید.