آخرین اخبار مرکز

logo3

با کمال افتخار از جنابعالی و همراهان محترم دعوت میشود تا در

بیستمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون اداری و کامپیوتر 2014

حضور بهم رسانید.

افتتاحیه نمایشگاه چهارشنبه 3 دی ماه 1393 ساعت 15

محل برگزاری :
پل شهرستان – محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان – سالن شیخ بهایی غرفه 119

زمان نمایشگاه : 3 دی ماه الی 7 دی ماه 1393 از ساعت 15 الی 21