آخرین اخبار مرکز

16-8

نشست کاری ریاست مرکز با نایب رییس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان و دبیر سازمان جناب آقای مهندس میر عظیمی در مرکز جهت همکاری های دو جانبه در استان اصفهان در روز شنبه مورخ 95/4/4 برگزار شد.