آخرین اخبار مرکز

18-2

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر مقتدایی در نمایشگاه دهه فجر1394 حضور یافتن و از غرفه مرکز بازدید نمودند.