آخرین اخبار مرکز

حضور ریاست محترم مرکز در برنامه زنده تلویزیونی چهارباغ شبکه اصفهان

ایشان سه جلسه متوالی در این برنامه حضور پیدا کردند و در موضوعات شبکه های اجتماعی مجازی - حفظ ایمنی وسایل الکترونیکی همراه - تجارت الکترونیک و بازار های اینترنتی به بحث و گفتگو پرداختند.

تصاویر برنامه چهارباغ

 

فایل ویدئویی برنامه چهار باغ ( هر سه جلسه )