آخرین اخبار مرکز

تصاویر حضور مرکز در نمایشگاه پژوهش و فناوری 1394

همراه با تصاویری از حضور مسئولین استانی در غرفه

 • 1
 • 2
 • 20151208_181130
 • 20151208_181250
 • 20151208_185247
 • 20151208_195835
 • 20151208_195853
 • 20151208_195934
 • 20151209_121449
 • 20151209_122824
 • 20151209_122918
 • 20151209_123506
 • 20151209_131259
 • 20151209_131306
 • 20151209_131314
 • 20151209_162722
 • 20151209_163559
 • 20151209_163635
 • 20151209_164135
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • IMAG7824
 • IMAG7825
 • IMAG7877
 • IMG_1356
 • IMG_1370
 • IMG_6718
 • IMG_6726
 • IMG_6729
 • IMG_6730
 • IMG_6732
 • IMG_6736
 • IMG_6744
 • IMG_6757
 • IMG_6774
 • IMG_6798
 • IMG_6812
 • IMG_6817
 • IMG_6819
 • IMG_6827
 • IMG_6828
 • IMG_6829
 • IMG_6830
 • IMG_6841
 • IMG_6842
 • IMG_6847
 • IMG_6849
 • IMG_6859
 • IMG_6860
 • IMG_6862
 • IMG_6865
 • IMG_6880
 • IMG_6884
 • IMG_6888
 • IMG_6898
 • IMG_6899
 • IMG_6904
 • IMG_6913
 • IMG_6924
 • IMG_6925
 • IMG_6947
 • IMG_6949
 • IMG_6950
 • IMG_6962
 • IMG_6969
 • IMG_6973
 • IMG_6983
 • IMG_6984
 • IMG_6988