آخرین اخبار مرکز

18-5

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گروه زیماشار در نمایشگاه دهه فجر1394 حضور یافتن و از غرفه مرکز بازدید و با رئیس مرکز صبحت و مذاکره نمودند.