آخرین اخبار مرکز

18-7

معاون محترم اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با هیئت همراه از غرفه مر کز درنمایشگاه دهه فجر1394 بازدید و با رئیس مرکز صحبت و مذاکره نمودند.