آخرین اخبار مرکز

18-9

اعضای محترم شورای شهر اصفهان (سرکار خانم واشیانی پور و جناب آقای زادهوش) از غرفه مرکز در نمایشگاه دهه فجر1394 بازدید نمودند.