آخرین اخبار مرکز

18-10

جناب آقای حاج رسولیها عضو شورای شهر اصفهان از غرفه مرکز در نمایشگاه دهه فجر 1394 بازدید و با رئیس مرکز صحبت و مذاکره نمودند.