آخرین اخبار مرکز

تصاویر حضور مرکز در نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری 1393 (اتوکام 2014 )

همراه با تصاویری از حضور مسئولین استانی در غرفه