آخرین اخبار مرکز

نشست کاری جناب آقای ابراهیمی زید عزه مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان به همراه مسئول سازمان های مردم نهاد استان با ریاست مرکز

در این دیدار که ابتدا با بازدید از کلینیک تخصصی جرایم سایبری  و کلینیک تخصصی سلامت فرزندان شروع گردید و در پایان جلسه ای در دفتر مرکزی به معرفی و بیان عملکرد مرکز توسط جناب آقای ستمار و تبادل اطلاعات مناسبی در حوزه های مختلف فضای مجازی به خصوص آسیب های اجتماعی فضای مجازی در استان صورت گرفت.