آخرین اخبار مرکز

16-10

چهارمین کارگاه آموزشی با موضوع شناخت فناوری های نوین ارتباطی ویژه وکلا پیرو همکاری های مرکز و کانون در تاریخ 95/3/27 با تدریس استاد اقای حسینی برگزار گردید.