آخرین اخبار مرکز

2-1

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ازغرفه ی مرکز در نمایشگاه بین المللی 2018 بازدید و با رئیس مرکز صحبت و مذاکره نمودند.ابان ماه 96