آخرین اخبار مرکز

3-2

نشست ویژه رئیس مرکزبا مسئولین دانشگاه آزاد استان اصفهان مورخ 8/8/96 در خصوص تلاش همه جانبه در اجرایی شدن طرح همیاران فضای مجازی .