آخرین اخبار مرکز

3-10

جلسه رئیس مرکزباجناب آقای دکترسهرابی رئیس محترم مرکز و معاونین اداره بهداشت شماره۲اصفهان مورخ 26/1/96درخصوص تلاش همه جانبه دراجرایی شدن طرح ملی همیاران فضای مجازی برگذار شد.