آخرین اخبار مرکز

4-4

نشست ویژه رئیس مرکزباجناب آقای بقایی مدیرعامل محترم سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان مورخ 15/6/96درخصوص تلاش همه جانبه دراجرایی شدن طرح ملی همیاران فضای مجازی برگذار شد.