آخرین اخبار مرکز

4-8

جلسه رئیس مرکز با جناب آقای مختاری رئیس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اصفهان ومعاون محترمه مورخ 12/6/96 درخصوص تلاش ویژه دراجرایی شدن طرح ملی همیاران فضای مجازی برگذار شد.