آخرین اخبار مرکز

4-9

جلسه رئیس مرکز با معاونین و کارشناسان محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان مورخ 8/6/96در خصوص تلاش ویژه دراجرایی شدن طرح ملی همیارن فضای مجازی برگذار شد.