آخرین اخبار مرکز

5-10

نشست کاری رئیس مرکزبارئیس اتحادیه صنف پیک موتوری استان اصفهان مورخ 4/5/96 ومذاکره پیرامون بررسی واقدام لازم درجهت حفظ واحدهای پیک موتوری ازطریق ایجادسامانه اینترنتی یکپارچه پیک موتوری های استان برگذار شد.