آخرین اخبار مرکز

8-7

جلسه رئیس و مدیران مرکز با حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارزانی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان مورخ 95/10/27 در جهت همکاری های دو جانبه در حوزه اهداف و سیاست های دو مجموعه مذاکره نمودند.