آخرین اخبار مرکز

10-7

نشست اساتید و مدرسین مرکز با حضور مدیران و رئیس مرکز در روز 95/9/15درمحل خانه هنرمندان برگذار شد.