آخرین اخبار مرکز

12-4

جلسه رئیس و مدیران مرکز با سرکار خانم تاج الدین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در روز یکشنبه مورخ 95/9/7 و ارائه گزارش عملکرد ۲ ساله توسط رئیس مرکز