آخرین اخبار مرکز

11-8

معاون فناوری اطلاعات اداره کل آموزش و پرورش استاناز غرفه مرکز در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری بازدید و با رئیس مرکز صحبت و مذاکره نمودند.