آخرین اخبار مرکز

12-1

مدیر اداره اجتماعی پلیس فتا استان از غرفه مرکز در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری بازدید و با رئیس مرکز صحبت و مذاکره نمودند.